Румъния

Румъния (старо изписване: Румъния, Румания; на румънски: România, IPA: [ro.mɨˈni.a]) е държава в Югоизточна Европа. Разположена е на север от Балканския полуостров, на долното течение на река Дунав. Част от Румъния е заобиколена от Карпатските планини. Граничи и с Черно море. По-голямата част от делтата на река Дунав се намира на територията на Румъния. Румъния граничи с Унгария и Сърбия на запад, с Украйна на далечния североизток, с Република Молдова на близкия североизток и с България на юг.

Румъния е полупрезидентска унитарна държава. Тя е създадена през 1859 г., когато Молдова и Влахия се обединяват. Тя получава независимост с Берлинския договор от 1878 г. В края на Втората световна война част от земите ѝ (в близост до днешна Молдова) са окупирани от СССР. След падането на Желязната завеса през 1989 г. Румъния е освободена от комунистическия режим. През 2000-те години Румъния извършва промени в страната, като реформиране на демократичната система, актове за правата на човека, актове за свободата на словото, икономиката и правото. Това позволи на Румъния да се присъедини към Европейския съюз на 1 януари 2007 г.

Румъния е на девето място по площ и на седмо място по население (19 млн. души) сред държавите - членки на Европейския съюз. Столицата и най-големият град в Румъния е Букурещ (румънски: Букурещ /bu.kuˈreʃtʲ/ (), с население от 1,6 млн. души. Един от градовете в Трансилвания, Сибиу, е обявен за Европейска столица на културата. Румъния се присъединява към НАТО на 29 март 2004 г.

Общество

·        

·        

·        

·        

·        

Очакван произход на населението в Румъния, 2011 г.

Произход

Население

Процент

Румънците

&&&&&&&&16463000.&&&&&016,463,000

82%

Унгарци

&&&&&&&&&2500000.&&&&&02,500,000

12.45%

Циганите

&&&&&&&&&&620000.&&&&&0620,000

3%

Украинци

&&&&&&&&&&300000.&&&&&0300,000

1.5%

Германци

&&&&&&&&&&135000.&&&&&0135,000

0.6%

Други (руснаци, поляци, словаци, хървати и др.)

&&&&&&&&&& &50000.&&&&&050,000

0.2%

Общо население

&&&&&&&&20068000.&&&&&020,068,000

100%

Това са предимно региони:

 • Североизток
 • West
 • Северозапад
 • Център
 • Югоизточна част
 • Южна
 • Букурещ-Илфов
 • Югозападен

Очакван пол на населението в Румъния, 2010 г.

Пол

Общо

процент

Мъже

&&&&&&&&10004180.&&&&&010,004,180

49.28%

Жени

&&&&&&&&10294390.&&&&&010,294,390

50.72%

Общо население, 2010 г.

&&&&&&&&20298570.&&&&&020,298,570

100%

Език и култура

Официалният език в Румъния е румънският. Румънският език е източноромански език.

Румъния има своя собствена култура заради мястото, където се намира. Тя е мястото, където се срещат три различни области: Централна Европа, Източна Европа и Балканите. Румънската култура е смесица от всички тези области. Културата на Румъния е повлияна от гърците, римляните и славяните.

Религия

Румъния е светска държава. Това означава, че в Румъния няма национална религия. Най-голямата религиозна група в Румъния е Румънската православна църква. Тя е автокефална църква в рамките на източноправославната общност. През 2002 г. тази религия изповядва 86,7 % от населението. Други религии в Румъния са римокатолицизмът (4,7 %), протестантството (3,7 %), петдесятничеството (1,5 %) и румънското гръко-католичество (0,9 %).

Градове

·        

Клуж-Напока

·        

Iaşi

·        

Сибиу

·        

Орадя

Букурещ е столицата на Румъния. Той е и най-големият град в Румъния с население от над 2 милиона души.

В Румъния има още 5 града с население над 300 000 души. Това са Яш, Клуж-Напока, Тимишоара, Констанца и Крайова. В Румъния има и 5 града, в които живеят повече от 200 000 души: Галац, Брашов, Плоещ, Браила и Орадея.

Тринадесет други града в Румъния имат население от над 100 000 души.

Икономика

·        

·        

·        

·        

Румъния се присъедини към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. Икономиката на Румъния е стабилна. Понастоящем брутният вътрешен продукт на Румъния възлиза на около 350 млрд. долара, а БВП на глава от населението е 16 540 долара.

Дълго време през 1900 г. Румъния все още е предимно земеделска страна. По време на комунизма 1947-1989 г. страната има планова икономика. Преходът от планова към пазарна икономика след края на комунистическия режим води до икономически срив през 90-те години на ХХ в. Причините за това са печатането на повече пари, скъпите цени и значителната приватизация на предприятията, което първоначално води до рязко увеличаване на безработицата. Реформите през 90-те години на миналия век позволяват на чуждестранните инвеститори за първи път да купуват земя в Румъния. Когато се развиваше експлозивно добре индустрията в латиноамериканските страни като Франция, Италия и Испания, тези страни започнаха да търгуват с Румъния, защото тя е любима гласова страна за тях, за да се развиват в нея. Оттогава насам чуждестранните компании разширяват дейността си в Румъния и стимулират развитието на пазара.

Образование

Румънското училище е задължително за 10 години. Децата имат възможност да посещават и доброволна предучилищна подготовка на ранна възраст от 3 до 6 години. След завършване на училище учениците могат доброволно да се явят на приемен изпит за гимназия, който има редица практически и теоретични направления. В страната има над 40 висши учебни заведения, включително пет университета и пет технически колежа. Обучението е безплатно и е горещ политически ангажимент дори в университета. Малцинствата в страната имат възможност да получават обучение на родния си език. От 1989 г. насам образованието е реформирано. Но това става бавно и стандартът на образованието варира значително в различните части на страната, образованието е подобрило стандарта в градските в сравнение със селските райони, където качеството може да бъде много ниско. Румъния участва пълноценно в образователната програма на ЕС.

Социално осигуряване

Нивото на безработица в Румъния е 5 % и е ниско от много години насам.

В края на комунистическата епоха стандартът на живот беше много нисък, но положението се подобри малко едва през 90-те години. Напротив, животът значително поради причинени от голямата приватизация на работни места, която доведе до висока безработица и повишаване на цените. В по-късните години живееха още 2010 г. близо 10 % от населението в абсолютна бедност, а от тях 90 % живеят в селските райони. Държавната социалноосигурителна система има сравнително широк обхват, но средствата са изключително малко.

Започват реформи и през 1999 г. здравното осигуряване е приватизирано и се плаща от работодателите и работниците. След революцията са създадени няколко хиляди местни профсъюзи, които по-късно са амалгамирани (обединени) във федерации. Тези профсъюзи и федерации помогнаха за организирането на студентите, пенсионерите и безработните; защото всички тези групи хора имат сходни нужди, проблеми и цели.

През първото тримесечие на 2011 г. средният месечен доход на домакинствата е 2318 румънски леи (равностойни на приблизително 862 щатски лири). Разликата между селските и градските райони може да варира доходите са с 36% по-високи в градските райони, отколкото в селските.

Пенсионната система се реформира.

Най-тревожното е, че пенсионерите са повече от работещите, защото много от уволнените по време на приватизацията са имали право на пенсия. Средната пенсия на румънските пенсионери през месеца е в размер на около 190 евро (еквивалент на приблизително 250-300 британски лири). Сегашната ниска средна възраст за пенсиониране (55 години за мъжете и 57 години за жените) постепенно ще се увеличава до 2014 г., когато ще стане 60 години за жените и 65 години за мъжете.

Много от циганите в страната нямат лични карти и поради това са изключени от системите за социални помощи, училищата и здравеопазването. Държавното здравеопазване е безплатно, но системата за здравни грижи е занемарена и през последните години се влошава поради липса на средства и недостатъчно заплатен персонал. В много случаи пациентите плащат "под масата", за да получат лечение. ето доказателства, които сочат, че богатството на пациента играе важна роля за начина, по който той получава медицинско лечение.

Наука и технологии

В исторически план румънските изследователи и изобретатели имат значителен принос в няколко области, като например: аеронавтика, медицина, математика, компютърни науки/инженерство, физика, биофизика, химия, биохимия и биология. В историята на летенето Траян Вуя и Аурел Влайку са построили и управлявали някои от първите успешни самолети, а Анри Коанда е открил ефекта на Коанда в областта на флуидиката. Преди него Ели Карафоли има пионерски принос в областта на аеродинамиката в света.

Виктор Бабеш открива повече от 50 микроорганизма и лекарство за болестта, наречена на негово име - бабезиоза; биологът Николае Паулеску открива инсулина. Друг биолог, Емил Паладе, получава Нобелова награда за приноса си към клетъчната биология. Джордж Константинеску създава теорията на звуковите сигнали, а Лазар Еделеану е първият химик, който синтезира амфетамин, а също така изобретява съвременния метод за рафиниране на суровпетрол. Костин Неническу открива нови методи за синтез на пириниеви соли, на карбени, триптамин, серотонин, два нови синтеза на индолово ядро и нов метод за полимеризация на етилен.

Отличили са се и няколко математици, сред които: Георге Жица, Спиру Харет, Григоре Мойсил, Мирон Николеску, Николае Попеску и Щефан Одолея; последният се смята и за идеологическия баща на кибернетиката.

Сред известните физици и изобретатели са също: Хория Хулубей в областта на атомната физика, Șerban Țițeica в областта на теоретичната физика, Mihai Gavrilă, специалист в областта на квантовата теория и откривател на явлението атомна дихотомия, Alexandru Proca (известен с първата мезонна теория на ядрените сили и уравненията на Proca за векторното мезонно поле), Ştefan Procopiu, известен с първата теория за магнитния момент на електрона през 1911 г. (сега известна като магнитон на Бор-Прокопиу), Theodor V. Йонеску, изобретател на магнетрон с множество кухини (1935 г.), водороден мазер през 1947 г., 3D изображения за киното/телевизията през 1924 г. и изследвания на гореща деутериева плазма за контролиран ядрен синтез, Йонел Соломон, известен с теорията на ядрения магнитен резонанс в твърди тела, уравненията на Соломон и фотоволтаичните устройства, Петраш Поенару, Николае Теклу и Виктор Тома, като последният е известен с изобретяването и конструирането на първия румънски компютър CIFA-1 през 1955 г.

Съоръжението за ядрена физика на предлагания от Европейския съюз лазер ELI (Extreme Light Infrastructure) ще бъде изградено в Румъния. Понастоящем Румъния разполага с 1400 MW ядрен енергиен капацитет чрез една действаща атомна електроцентрала (Cernavodă) с 2 реактора, което представлява около 18 % от националния енергиен капацитет на страната. Това прави Румъния 23-ия по големина потребител на ядрена енергия в света.

Траян Вуя, пионер на ранните полети
Траян Вуя, пионер на ранните полети

Правителство

·        

Президентът Траян Бъсеску с Джордж У. Буш

·        

·        

Емил Бок

Политика

Установено е, че Конституцията на Румъния се основава на Конституцията на Петата република на Франция. Тя е приета със закон на 8 декември 1991 г. след проведен референдум. През октомври 2003 г. към конституцията бяха добавени 73 изменения, за да се приведе конституцията на Румъния в съответствие с конституцията на Европейския съюз.

Законодателният орган на румънското правителство е известен като парламент. Той се състои от две камари - Сенат, в който членуват 140 души, и Камара на депутатите, която има 346 членове. Членовете и на двете камари се избират на всеки четири години чрез пропорционално представителство по партийни листи.

Съдебната власт в Румъния е отделена от другите власти. Тя се състои от система от съдилища. Съдът с най-голяма власт е Върховният касационен съд, който е върховният съд на Румъния. Други съдилища, включително апелативни, окръжни и местни, също съставляват съдебната власт на румънското правителство. Начинът, по който функционира системата на съдилищата в Румъния, е създаден по модела на френското право. Тя се основава на гражданското право.

Дивизии

Румъния е разделена на 41 окръга, включително община Букурещ, която също е отделен окръг.

Румъния е разделена още на 319 града и 2686 общини. Всяка от общините има собствен съвет, който се ръководи от кмет.

Армия

Румънската армия се състои от сухопътни, военновъздушни и военноморски сили, които се ръководят от главнокомандващ. Главнокомандващият получава заповеди от Министерството на отбраната. По време на война армията се ръководи от президента. През 2003 г. в румънската армия служат 90 000 души: 15 000 цивилни и 75 000 военни. От 75 000 военни в румънската армия 45 800 души са в сухопътните войски, 13 250 - във военновъздушните сили, 6 800 - във военноморските сили, а 8 800 - в други области на военната дейност.

Свързани страници

 • Общини в Румъния
 • Графства на Румъния
 • Списък на градовете в Румъния
 • Списък на езерата в Румъния
 • Списък на румънските писатели
 • Общини в Румъния
 • Румъния на Олимпийските игри
 • Национален отбор по футбол на Румъния

География

·        

·        

·        

·        

·        

Румъния е част от Югоизточна Европа. Тя граничи с Черно море и рекаДунав. В центъра на страната се намират Карпатите.

Румъния е най-голямата по население страна в Югоизточна Европа. Площта ѝ е 238 391 кв. км (92 043 кв. мили). Тя е дванадесетата по големина държава в Европа. По-голямата част от границата на Румъния със Сърбия и България се осъществява по река Дунав. Дунав се влива в река Прут. Река Прут прави молдовско-румънската граница. След това Дунав се влива в района на Черно море в Румъния. Така се образува делтата на река Дунав. Делтата е биосферен резерват и обект на световното наследство по отношение на биоразнообразието. Някои от другите големи реки в Румъния са Сирет, Олт и Муреш. Река Сирет тече от север до юг от Молдова. Река Олт тече от Карпатските планини до Олтения. Река Муреш тече през Трансилвания от изток на запад.

Пейзаж

Земята в Румъния е съставена от равни части от планини, хълмове и низини. Голяма част от централната част на Румъния се намира в Карпатите. Четиринайсет от планинските вериги са по-високи от 2000 м (6562 фута). Най-високата планина в Румъния е връх Молдовяну с височина на върха 2544 м (8346 фута).

Реки

Дунав е най-дългата река в Румъния. Дължината му на територията на Румъния е около 1 000 км (621 мили). Това е почти половината от дължината на цялата река Дунав. Почти всички реки в Румъния са преки или непреки притоци на Дунав.

Времето

Климатът в Румъния се променя между умерен и континентален. Причината за климатичните промени е, че Румъния е разположена близо до крайбрежието. В Румъния има четири различни сезона. Средната температура през годината е 11 °C (51,8 °F) в Южна Румъния и 8 °C (46,4 °F) в северната част.

В най-високите западни планини падат много дъжд и сняг. По-голямата част от него пада под формата на сняг. В южните части на страната количеството на падналите дъждове и снегове е около 60 см (23,6 инча).

Най-ниската температура, измерена някога в Румъния, е -38,5 °C (-37,3 °F) в Брашов през 1944 г. Най-високата температура, регистрирана някога в Румъния, е 44,5 °C (112,1 °F), близо до Калафат през 1950 г.

Физическа карта на Румъния.
Физическа карта на Румъния.

Произход

Думата Румъния (Rumania или România) произлиза от румънската дума Român, която идва от латинската дума Romanus, която означава "римлянин". В английските текстове по време на Втората световна война все още се използва думата Rumania. Тя идва от френската дума Roumanie.

История

Праистория и римляните

Някои от най-старите човешки останки, намерени в Европа, са открити в Румъния. Те са били на възраст около 42 000 години. Възможно е това да е времето, когато първите Homo sapiens са дошли в Европа. Първата и най-стара писменост в света произхожда от хора, живели в днешна Румъния. Приблизително 5300 години преди Христа. Според археологията не става въпрос за символи, а за първите писмени знаци в света. Тя е принадлежала на културата Винча, която е населявала цяла днешна Сърбия с над 150 обекта на Винча и незначителни части от Западна Румъния, Северозападна България, Източна Босна и Херцеговина и Югоизточна Унгария.

Херодот в четвъртата книга на "Историята", написана около 440 г. пр.н.е./БКЕ. Херодот пише, че гетите са победени от персийския император Дарий Велики, когато той се сражава със скитите. Римляните наричат гетите даки. Те са били траки, които са живеели в Дакия, където сега се намират Румъния, Молдова и северната част на България. През 87 г. сл. н. е. даките нападнали римската провинция, чиято граница била образувана от река Дунав. Това се случва по време на управлението на император Домициан. Даките са разгромени от Римската империя под управлението на император Траян в две битки, продължили от 101 г. до 106 г. след Христа. Римската империя превръща Дакия в провинция Римска Дакия.

В римска Дакия са открити много руди, като злато и сребро. Много злато и сребро са открити в Западните Карпати. След завладяването на Дакия Траян се връща в Рим със 165 тона (330 000 паунда) злато и 330 тона (660 000 паунда) сребро.

В провинция Римска Дакия живеели много римляни. Те говорели вулгарен латински. Започват да пишат на местните езици с латинската азбука. Писането на езици с латиница се нарича романизация. Това се превръща в първата версия на румънския език.

През III в. провинцията е нападната от групи номадски народи като готите. Те принуждават Римската империя да напусне Дакия около 271 г. сл. Това става първата изоставена провинция на Римската империя.

Произходът на съвременните румънци и до днес е обект на многобройни дискусии от страна на историците. Смята се, че румънците са се формирали от големи етнически групи, дошли както от южната, така и от северната част на река Дунав.

Тъмни векове и Средновековие

·        

Траян

·        

Кукутенско-триполска култура

·        

Знамето на Древен Рим

·        

Замъкът Бран

От 271 до 275 г. готите превземат изоставената римска провинция. Те живеят в Дакия до IV в., когато в Дакия пристига друга група странстващи народи - хуните. Гепидите, аварите, заедно със славянските народи, контролират Трансилвания до VIII в. През VIII в. обаче страната е завладяна от Унгарската империя. Тя става част от Първата българска империя, което слага край на тъмните векове в Румъния.

Българите владеят Трансилвания до XI век. Печенегите, куманите и узите са някои от народите, които по-късно са отбелязани в историята на Румъния.

През 1310 г., наричано Висше средновековие, Басараб I създава румънското княжество Влахия. Молдавия е основана от Драгош около 1352 г. През Средновековието румънците живеят в три различни области: Влахия (на румънски: Ţara Românească - "Румънска земя"), Молдова (на румънски: Moldova) и Трансилвания.

Трансилвания е принадлежала на Унгарското кралство от около 10 век до 16 век, когато се превръща в Княжество Трансилвания. То продължава до 1711 г. Влахия е на границата на Османската империя от XIV в. насам. С нарастването на влиянието на Османската империя през XV в. тя постепенно попада под сюзеренитета (контрола) на Османската империя.

Най-известният владетел от този период е Влад III Император, известен още като Влад Дракула или Влад Цепеш, IPA: Влашки княз, през годините 1448, 1456-62 и 1476. Докато е водач на своя народ, той има споразумение с Османската империя да остане независим. Много хора в Румъния по това време го смятат за владетел с голямо чувство за справедливост и защита на страната си.

Молдавия е в разцвета си по времето на Стефан Велики между 1457 и 1504 г. Той е велик военен лидер, който печели 47 битки и губи само 2. След всяка спечелена битка Стефан построява църква. Тъй като спечелил 47 от битките, които водил, в крайна сметка построил 48 църкви. След смъртта на Стефан Велики Молдова попада под сюзеренитета на Османската империя през XVI век.

Независимост и монархия

Когато Трансилвания е органична част от Австро-Унгарската империя, а Османската империя контролира Влашко и Молдова, почти всички румънци имат ограничени граждански права. Те остават такива дори когато съставляват по-голямата част от населението в тези области.

След Влашката революция от 1821 г., както и през 30-те години на XIX в., в Румъния се появяват националистически мисли и чувства, които се наричат "Национално пробуждане на Румъния". Още тогава е прието трицветно знаме, синьо-жълто-червено, което по-късно се превръща в знаме на Румъния.

След като още по-бурната революция от 1848 г. не успява, Великите сили не харесват идеята Румъния да стане свободна държава и това не е реална възможност.

Хората, които гласуват през 1859 г. в Молдова и Влашко, избират един и същ човек - Александру Йоан Куза - за княз в тези области. Той успява да обедини народа и национализмът се разглежда като полезен метод.

Александру Йоан Куза вървеше с предпазливи стъпки, не искаше да обяви независимост веднага, защото знаеше, че това ще доведе до нова война. Вместо това той позволява Молдова и Влахия да се обединят в Обединените княжества на Османската империя и да се увеличи самоуправлението в по-голяма степен.

Новият съюз беше начело на днешната Румъния. С предпазливи стъпки ние се освободихме повече и Букурещ беше установен като столица. При премахването на крепостното право обаче селяните разполагали с повече земя, което довело до държавен преврат срещу Александру Йоан Куза, извършен от селяните, които свалили режима.

Новият лидер става принц Карл Хоенцолерн-Зигмаринген, който по-късно е наречен принц Карол I Румънски. Докато тече Руско-турската война, Румъния се сражава на страната на Русия. Когато е подписан Берлинският договор от 1878 г., Великите сили превръщат Румъния в независима държава. В замяна на това те трябва да дадат на Русия три от южните си области Бесарабия. През 1881 г. княжеството се превръща в кралство, а княз Карол управлява като крал Карол I.

Световните войни и великите лидери

·        

Крал Карол II на Румъния

·        

Михаил I Румънски

·        

Corneliu Zelea Codreanu

Първата световна война

Когато Първата световна война започва през август 1914 г., Румъния заявява, че е неутрална страна. През 1916 г. съюзниците обещават да дадат на Румъния части от Австро-Унгарската империя, където живеят много румънци, ако Румъния започне война срещу Австро-Унгария.

Румънската военна кампания завършва с катастрофа, след като румънските сили са спрени през 1917 г. Загиват много хора. Молдова е една от малкото части на Румъния, която не е завладяна, когато тя спира нападателите си през 1917 г. Съюзниците печелят войната, Австро-Унгария е отслабена и е провъзгласена независима унгарска република. Както беше обещано, Бесарабия, Буковина и Трансилвания станаха част от Кралство Румъния през 1918 г. След Трианонския договор от 1920 г. Унгария, както е договорено, се отказва от претенциите на Австро-Унгарската монархия върху Трансилвания. Румъния и Буковина са обединени през 1919 г. в резултат на договора от Сен Жермен. Бесарабия се присъединява към Румъния през 1920 г., когато е подписан Парижкият договор.

Голяма Румъния

След Първата световна война тя е много по-голяма и по-националистическа. Малкото кралство получи ("голяма Трансилвания"). Княжествата Влахия, Молдова и Бесарабия (Молдова) заедно образуват "Велика Румъния" 1918-1940 г. "Велика Румъния" не оцелява след Втората световна война.

В периода между Първата и Втората световна война румънците наричат страната си România Mare, което означава Велика Румъния или Голяма Румъния. Наричали са я така, защото е контролирала 300 000 кв. км. земя (115 831 кв. мили).

Голямата депресия води до социални вълнения, висока безработица, стачки и бунтове, особено стачка на миньорите през 1929 г. във Валеа Джулуй и стачка в ремонтните работилници в Гривица. Към средата на 30-те години на ХХ в., с възстановяването на румънската икономика, промишлеността се разраства, въпреки че около 80 % от румънците все още се занимават със земеделие.

Желязна гвардия

В края на 30-те години на ХХ век либералната демокрация в Румъния бавно се заменя с фашистка диктатура. Легионът "Архангел Михаил", известен като организацията "Желязна гвардия", е ръководен от Корнелиу Кодреану Зелеа. На изборите през 1937 г. партията подкрепя Адолф Хитлер и нацизма, получава 15,5% от гласовете и става третата по големина партия. През 1938 г. румънският крал Карол II завзема властта над Румъния. Той разпуска всички политически партии и екзекутира Корнелиу Кодряну Зелеа заедно с още 12 лидери.

Втората световна война

·        

Йон Антонеску с Адолф Хитлер в Мюнхен (юни 1941 г.)

·        

Румъния през 1941 г.

·        

Публикация

·        

"Смърт" в Яш

Когато през 1939 г. избухва Втората световна война, румънският крал Карол II обявява страната за неутрална, но след като Съветският съюз окупира Бесарабия и Северна Буковина, тя се съюзява с хитлеристка Германия. Това се случва, след като фелдмаршал Йон Антонеску принуждава авторитарния Карол II Румънски да абдикира. Антонеску се назначава за "диригент", диктатор на Румъния, и на 23 ноември 1940 г. подписва пакт на трите сили с нацистка Германия. Хитлерова Германия е зависима от непрекъснатия внос на гориво и суров петрол от румънските петролни находища в Плоещ. През 1940 г. Кралство Унгария поема законното господство в Северна Трансилвания до края на Втората световна война.

Войските на страната се сражават заедно с германския Вермахт срещу Съветския съюз. През лятото на 1941 г. Румъния се присъединява към войната на Хитлер срещу Съветския съюз, като към нея се присъединяват и Финландия, Словакия и Унгария. Румъния построява концентрационни лагери и започва да провежда масови преследвания на евреи, които стават много крайни в град Яш.

Холокостът в Румъния

Румъния участва в Холокоста. Авторът на книгата "Унищожаването на европейските евреи" Раул Хилберг пише следното: "Имаше / ... / момент, в който германците действително трябваше да се намесят и да забавят скоростта, с която се предприемаха румънските мерки". Ловът на евреи в Източна Румъния (включително Бесарабия, Буковина, Приднестровието и град Яш) имал по-скоро характер на погроми, отколкото на германски, добре организирани лагери и транспорт.

В град Яш има погроми. Домовете на еврейското малцинство в Яш са били маркирани с кръстове. На 27 юни 1941 г. Йон Антонеску се обажда по телефона на кмета на града и Антонеску казва в слушалката: "Почистете град Яш от евреите". И Холокостът в Румъния започва. Полицаи и много цивилни отиват във всеки еврейски дом, обозначен с кръст в града, и убиват хиляди евреи в един и същи ден.

През юни 1941 г. румънският диктатор Йон Антонеску издава "незаконна тайна заповед" на специалните полицейски сили. Той нарежда на полицията в сътрудничество с румънската армия и германските войски на СС да убие всички евреи в Източна Румъния през следващите години. Евреите, живеещи в провинцията, са били убивани направо на място. Евреите в градовете първо се събират в гетата, а по-късно се депортират.

На 22 октомври 1941 г. Съветският съюз взривява с бомби румънския военен щаб в Одеса и убива 66 румънски войници. Като отмъщение Йон Антонеску решава, че за всеки загинал румънски офицер трябва да бъдат убити 200 съветски комунисти, а за всеки загинал войник - 100 комунисти. Всички останали комунисти са хвърлени в затвора, а еврейски семейства са взети за заложници с надеждата, че партизанското движение ще прекрати дейността си.

Ден след това, на 23 октомври 1941 г., в Букурещ са арестувани около 5 000 души, повечето от които са евреи, които по-късно са екзекутирани чрез обесване. В съветското село Далник близо 20 000 евреи са затворени в няколко заключени сгради и изгорени живи.

След клането много от евреите, които остават в Одеса, са изпратени в различни концентрационни лагери. Близо до Одеса на 25 октомври 1941 г. около 40 000 евреи се събират на специална затворена военна охраняема зона и евреите трябва да останат на открито повече от десет дни без храна и снабдяване. Много от тях умират от студ и глад. Оцелелите са убити един месец по-късно.

Общо около 469 000 евреи са били убити от военните и полицията в Румъния в периода 1941-1944 г., включително 325 000 убити евреи в Бесарабия и Буковина.

Край на войната

В края на 1943 г. Червената армия освобождава по-голямата част от съветската територия и започва да настъпва на запад от границите на страната, за да разгроми нацистка Германия и нейните съюзници. В този контекст съветските сили преминават през Румъния. Ако Съветският съюз успее да удари Румъния, последната надежда на нацистка Германия е изчезнала - заяви военното ръководство на Червената армия. Руснаците депозираха цели 1,5 млн. войници в атаката срещу Румъния, а Румъния последните резерви, състоящи се само от 138 000 войници. През лятото на 1944 г. започва нападение над Бесарабия (Молдова) и румънската армия бяга от района. На 2 август цяла Бесарабия (Молдова) е завладяна от Червената армия. След това руснаците навлизат на дълъг път в Румъния и на 23 август достигат до румънската столица Букурещ. Общественото мнение в страната се обръща срещу Антонеску и през лятото на 1944 г. той е свален от власт и хвърлен в затвора. Новото правителство подписва споразумение за прекратяване на огъня и се екстрадира в Съветския съюз. На 1 юни 1946 г. Червената армия убива членовете на стария фашистки режим (включително Йон Антонеску).

В края на войната на Румъния е позволено да запази цяла Трансилвания на запад и Добруджа на юг, но губи Бесарабия/Преднастрия и Одеска област на изток (с богати петролни залежи), които стават част от Съветския съюз. Буковина е разделена на две, тъй като в северната ѝ част преобладаващата етническа група е украинска, а в южната - румънска.

През 1947 г. Съветският съюз заменя кралската монархия с комунистически режим. Съветският съюз отнема ресурсите на страната, което води до увеличаване на бедността в Румъния.

Румъния и комунизмът

През 1947 г. Михаил I се отказва от престола и трябва да напусне Румъния заради комунистите. Румъния се превръща от монархия в република. СССР окупира Румъния до края на 50-те години на ХХ век, когато съветските войски напускат Румъния. През това време ресурсите в Румъния са взети от Съветския съюз поради споразумения, сключени от комунистическите лидери.

След като съветските войски напускат Румъния, Николае Чаушеску иска Румъния да стане по-независима от Москва. Румъния започва да следва малко по-различна външна политика от тази на Москва. След Шестдневната война през 1967 г. Румъния започва преговори с Израел и установява отношения с Федералнарепублика Германия. Румъния започва да поддържа собствени отношения с арабските страни. На румънски официални лица беше разрешено да участват в мирните преговори между Израел и Египет и между Израел и Организацията за освобождение на Палестина.

Държавният дълг на Румъния към други държави нараства от 3 млрд. долара на почти 10 млрд. долара между 1977 и 1981 г. Сумата, която Румъния дължеше на други държави, я накара да разчита на банки и други кредитори от цял свят. Автархичният начин на действие на президента Николае Чаушеску означава, че той не иска да разчита на други държави и Румъния връща парите, взети назаем от други държави. Това се отрази на румънската икономика. За да се опита да остане на власт, Чаушеску арестува и вкарва в затвора всеки, който не е съгласен с него. Много хора бяха убити или ранени. Почти 60 000 души бяха настанени в психиатрични клиники. В крайна сметка Чаушеску губи властта и е убит по време на Румънската революция през 1989 г.

1989-2007 г.

През 1989 г. на власт идва Фронтът за национално спасение. Той е ръководен от Йон Илиеску. Когато те идват на власт, няколко други партии отпреди Втората световна война са преоформени. Сред тях са Християндемократическата национална селска партия, Националната либерална партия и Румънската социалдемократическа партия. През април 1990 г., в резултат на няколко митинга, започват протести. Хората, които протестираха, не признаваха резултатите от изборите. Това беше така, защото те смятаха, че членовете на Националния фронт за спасение са комунисти. Все повече и повече хора протестираха и това се превърна в демонстрация - много голям протест. Това се наричаше Голаниада и стана много жестоко.

Когато Фронтът за национално спасение губи властта, се създават няколко други партии. Това бяха Социалдемократическата партия, Демократическата партия и няколко други партии отпреди войната. Социалдемократическата партия управлява Румъния от 1990 г. до 1996 г. Йон Илиеску беше държавният глава или лицето, което отговаряше за управлението. След 1996 г. няколко други партии дойдоха на власт и я загубиха. През 2004 г. президент става Траян Бъсеску.

След Студената война Румъния се сприятелява със Западна Европа. През 2004 г. Румъния се присъединява към НАТО и е домакин на срещата на върха през 2008 г. През юни 1993 г. страната подава молба за членство в Европейския съюз и през 1995 г. става асоциирана държава на ЕС, през 2004 г. - присъединяваща се държава, а на 1 януари 2007 г. - член.

Гербът на комунистическата партия в Румъния.
Гербът на комунистическата партия в Румъния.

Офицери от румънската армия през Първата световна война.
Офицери от румънската армия през Първата световна война.

Римската провинция Дакия в червено.
Римската провинция Дакия в червено.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3