Пазарна кошница | набор от различни количества различни стоки и възможни услуги

В икономиката потребителска кошница, пазарна кошница или стокова кошница е набор от различни количества различни стоки и възможни услуги. Стоковата кошница ще съдържа стоки и услуги, от които типичният потребител вероятно ще се нуждае. Стоковите кошници могат да се използват за две неща: Първо, могат да се сравняват ценовите равнища на две икономики. Второ, като се използва една и съща кошница, е възможно да се покаже как цените се променят с течение на времето. Сумата пари, необходима за закупуване на всичко в кошницата, с течение на времето се нарича индекс на потребителските цени.
  Подобно на реалния живот, пазарната кошница ще съдържа различни продукти и услуги. Сградата на заден план е Европейската централна банка  Zoom
Подобно на реалния живот, пазарната кошница ще съдържа различни продукти и услуги. Сградата на заден план е Европейската централна банка  

Обикновено в кошницата

Кошницата ще съдържа различни стоки и услуги, като например:

  • Храна и напитки: мляко, хляб, кафе, месо, бира, вино и др.
  • Жилище: месечен наем, мазут (използван за отопление), мебели
  • Облекло: ризи, панталони, чорапи, бижута и др.
  • Транспорт: Разходи за абонаментни карти за обществен транспорт, разходи за автомобил, разходи за гориво за автомобила
  • Медицински грижи: Разходи за лекарства, отпускани с рецепта, може би разходи за медицинска застраховка, ако има такава.


 

Въпроси и отговори

В: Какво представлява потребителската кошница?


О: Клиентската кошница, известна също като пазарна или стокова кошница, е набор от различни количества стоки и услуги, от които се нуждае типичен потребител.

В: Кои са двете основни приложения на стоковите кошници?


О: Двете основни приложения на стоковите кошници са да се сравняват ценовите равнища на две икономики и да се показва как цените се променят във времето.

В: Какво представлява индексът на потребителските цени?


О: Индексът на потребителските цени е сумата пари, необходима за закупуване на всичко в кошницата за определен период от време.

В: Как могат да се използват стоковите кошници за сравняване на две икономики?


О: Стоковите кошници могат да се използват за сравняване на две икономики, като се разглеждат различните количества стоки и услуги, които те съдържат, и съответните им цени.

В: Как стоковите кошници показват как цените се променят с течение на времето?


О: Стоковите кошници показват как цените се променят с течение на времето, като сравняват количеството пари, необходимо за закупуване на всичко в кошницата в различни моменти от време.

В: Пазарните кошници и стоковите кошници взаимозаменяеми понятия ли са?


О: Да, пазарните кошници и стоковите кошници са взаимозаменяеми термини, които се отнасят до набори от различни количества стоки и услуги, от които би се нуждаел един типичен потребител.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3