Shinty

Shinty е традиционна игра, която днес се играе предимно в Шотландските планини. В нея участват два отбора от по дванадесет играчи, които използват стик (известен като "caman" от шотландския галски език), за да вкарат топка в мрежата на противниковия отбор.

Някога той се е играл в цяла Шотландия, но сега се играе предимно в Шотландските планини и в планинските общности в големите шотландски градове. Играе се и в университетите и в Америка от ентусиасти.

Правилата и разпоредбите на този спорт се определят от Асоциацията Camanachd.

Той има общ предшественик с ирландската игра "хърлинг", а играчите на "хърлинг" и "шинти" понякога провеждат международни състезания.

ZoomAlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3