Fantaisie-Impromptu

Фантазията-импромптю в до-минор на Фредерик Шопен е солова композиция за пиано. Тя е една от най-известните му творби. Композирана е през 1834 г. и след това е публикувана от Джулиан Фонтана, въпреки че Шопен го е помолил да не го прави.

Структурата на произведението е във формата A B A Coda. Някои аспекти на това произведение приличат на сонатата "Лунна светлина" на Бетовен. Началното темпо е allegro agitato. То преминава в largo в двата такта след частта "А". Темпото през по-голямата част от раздел "Б" е moderato cantabile. Накрая, след частта "Б", темпото се променя на presto. Пиесата е на до-мажорния валцуван акорд.

Основна тема на Fantaisie-ImpromptuZoom
Основна тема на Fantaisie-Impromptu


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3